Bharatanatyam

Prova på Bharatanatyam 7/2 online

Bharatanatyam, är en klassisk dans från södra delen av Indien. Genom ett brett ordförråd av handgester, positioner och ansiktsuttryck förmedlas mening med uttrycksfulla rörelser och känslors innehåll. Bharatanatyam sägs vara den indiska gudens, Lord Shiva, kosmiska dans.

Liksom alla Indiska klassiska danser är Bharatanatyam genomsyrad av symbolik i sin abhinaya – skådespel. Abhinaya förstärker känslans upplevelse av en sensation bhava -psykologiska tillstånd, tillsammans med mudra – händernas gester.

Dansen uttrycker också framgångsrikt de andliga idéerna genom att uppmärksamma fyra aspekter av ett sceniskt framträdande: Angika – gester och kroppsspråk, Vachika -sång, recitation, musik och rytm, Aharya -sceninställning, kostym, smink, smycken och Sattvika – artistens mentala disposition och emotionell koppling till historien och publiken, där dansarens inre och yttre tillstånd resonerar.

Med anledning av Covid-19 följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och erbjuder ett begränsat antal platser i danssalarna för att deltagarna ska vara trygga och hålla avstånd. För att erbjuda fler platser kan det innebära att vi har kursen på lördagar eller söndagar. Vi erbjuder även online undervisning för de som vill delta digitalt. 

Vid för få anmälningar kan kursen fortgå som privatklass.

Bharatanatyam för nybörjare/forts

Söndagar kl 15.00-16.301

Start 21/2  x 12 ggr

 Pris – 2100 kr 

Lärare Divya Suresh

Under kursen tränas grundteknik, stegkombinationer i kombination med smidighet och styrka. kurser bygger på att repetera och förankra kroppsformer och dess linjära form. Samt händernas gester med det rytmiska fotarbetet. En kort koreografi av rörelser sätts ihop till dans.

Läs mer om lärarna här. Har du frågor, du är alltid välkommen att kontakta oss!