danskurser HT 2018

kursstarter från och med 2 september!

 

afrobrasiliansk dans ht 2018 - nyhet!

Nybörjare Fredagar 17.50-18.50 
Startdatum 7 sept
Lärare Robby Rocha

argentinsk tango HT 2018

Lärare: Suzanna Söderström (SSö), Mikael Dexlöv (MD), Elodie Labonne (EL), Love Nilsson (LN)

 Kurstitel/Nivå Dag Tid Start
Nybörjare (SSö & MD)
Mån 17.15-18.45 3/9
Nybörjare (EL & LN) Tis 18.45-20.15 4/9
Fortsättning 1 (SSö & MD)
Mån 18.45-20.15 3/9
Fortsättning 2 (EL & LN) Ons 20.15-21.45 5/9
Temakurs (SSö & MD)
Ons 17.15-18.45 5/9
Temakurs (EL & LN)
Tis 17.15-18.45 4/9

TILL KURSSIDAN
TILL KURSANMÄLAN

bollywood HT 2018

Lärare: Anette Pooja (AP), Ida Knapp Drougge (IKD)

 Kurstitel/Nivå Dag Tid Start
Nybörjare/Fortsättning (IKD)
Ons 18.45-20.15  5/9
Nybörjare Dagtid (AP) Ons 11.00-12.00  5/9
Mellan/Fördjupning (AP) Tors 19.15-20.45  6/9/1
       

TILL KURSSIDAN
TILL KURSANMÄLAN

flamenco HT 2018

Lärare: Eva Milich (EM), Fernanda Zavala Dahlin (FZD)

 Kurstitel/nivå Dag Tid Start
Nybörjare (EM) Sön 17.30-18.30 2/9
Fortsättning  (FZD) Mån 19.45-21.15 3/9
Fortsättning DAGKURS (EM) Tis 10.15-11.30 4/9
Mellan (FZD) Mån 17.15-18.45 3/9
Mellan (EM) Tor 18.45-20.15 6/9
Mellan (EM) Sön 18.30-20.00 2/9
Fördjupning (EM) Tor 17.15-18.45 6/9
Teknik/impro forts-mellan (EM) Fre 15.00-16.30 7/9
Sevillanas introduktion Mån 18.45-19.45 3/9

TILL KURSSIDAN
TILL KURSANMÄLAN

magdans / orientalisk dans HT 2018

Lärare: Martina von Schwerin (MS), Sepideh Raghib (SR)

 Kurstitel/Nivå Dag Tid Start
Nybörjare (MS/SR) Sön 17.20-18.20 2/9
Nybörjare -dagtid (MS) Ons 16.00-17.00 5/9
Hilal Dance** (MS) Mån  17.00-18.00 3/9
Forts (MS/SR) Sön 18.25-19.25 2/9
Mellan (SR) Ons 17.10-18.10 5/9
Mellan-Avanc: Impro LIVE-musik* (MS) Tis 19.40-21.10  4/9
Fördjupning: Magdans-koregrafi (SR) Ons 18.15-19.15 5/9
Fö/Av: Eget skap & scen (MS) Tis 18.10-19.40 4/9
Avancerad: Showgrupp*** S+O 19.30, 19.15 2/9
Teknik -dagtid** (MS) Tor 10.00-11.00 6/9
Jallabina Workout (SR) 1 gång/månad Lör 12.00-13.00 29/9

*Improvisation gästas av LIVE-musik 5 ggr. Läs mer under kursbeskrivningar.
**Passet är öppet för alla nivåer och för drop-in/klippkort. Se info under kursbeskrivningar.
***Ansökan krävs (senast 13 aug)! Se info under kursbeskrivningar.


TILL KURSSIDAN
TILL KURSANMÄLAN 

odissi HT 2018

Lärare: Anette Pooja (AP)

 Kurstitel/Nivå Dag Tid Start
Nybörjare/fortsättare (AP) Sön 11.00-12.30 2/9
Mellan (AP) Tors 17.15-18.45 6/9
Fördjupning (AP) Tors 17.15-19.15 6/9

TILL KURSSIDAN
TILL KURSANMÄLAN

persisk dans HT 2018

Lärare: Takhmina Ibragmova

Kurstitel/Nivå Dag Tid Start
Nybörjare/Fortsättning 
Sön 16.50-18.20  9/9

TILL KURSSIDAN
TILL KURSANMÄLAN

tribal bellydance HT 2018

Tribal Fusion

Lärare: Gita Vinlander (GV), Karin Wickholm (KW)

 Kurstitel/nivå Dag Tid Start
Nybörjare (GT) Mån 18.00-19.30   3/9
Fortsättning (GV) Mån 19.35-21.05  3/9
Mellan-Avanc (KW) Tors 19.35-21.05  6/9

 

American Tribal Style (ATS)

Lärare: Malin von Matérn (MvM), Adalmina Piechal (AP)

 Kurstitel/nivå Dag Tid Start
ATS Nybörjare (MvM) Ons 18.50-20.20  5/9
ATS Fortsättning (MvM) Tis 18.45-20.15  4/9
ATS Avancerad  (AP) Tis 20.15-21.45  4/9

TILL KURSSIDAN
TILL KURSANMÄLAN

vogue HT 2018

Lärare: Alyssa Chloe

Kurstitel/Nivå Dag Tid Start
Nyb Sön 16.15-17.15 2/9
Forts 1 Mån 20.15-21.15 3/9
Forts 2 Tis  17.00-18.00 4/9

TILL KURSSIDAN
TILL KURSANMÄLAN