ExPro Stage

World Dance Company erbjuder scenkonst i rollen som producent, gästspelsscen och danskompani.

Experimentscen för dans och performance

Experimentscen för scenkonst och performance

World Dance Companys erbjuder en ny gästspelsscen i litet och intimt format för Göteborgs dansare samt performancekonstnärer.

Under 2018 gjorde World Dance Company en pilotstudie för att undersöka behovet av att tillföra Göteborg en ny gästspelsscen i litet och intimt format samt hur formerna för detta bör se ut. ExPro är en vidareutveckling av projektet och en plattform som möjliggör att undersöka det konstnärliga arbetet genom att bjuda in publik till sin sceniska process av experiment, labb, samtal, ‘’work in progress’’ och konstnärens behov i utvecklingsfasen.

ExPro innehåller även ett samarbete med Danscentrum Västs residensverksamhet. Residenset innebär att man under hösten förbinder sig möta ExPro-scenens publik, antingen i form av en ”work in progress”-visning eller som en färdig föreställning.

OPEN CALL

ANSÖK till ExPro Stage 

ExPro Stage produceras av World Dance Companys och erbjuder dansare, koreografer och  performancekonstnärer i Göteborg och VGR en gästspelsscen i litet och intimt format.

ExPro Stage vill lyfta fram scenkonstnärer som är i ett pågående stadium av experiment, labb, ‘’work in progress’’ eller konstnärens behov i utvecklingsfasen. Är du i en konstnärlig process och vill dela med dig av det du gör just nu eller håller du på att utforska en tematik eller ett rörelsespråk? Då är ExPro Stage rätt plattform som tar avstamp i att presentera din process och samtala med publik den 8-9 april.


Ansökan ska innehålla 

  • Vad önskar du/ni presentera (utdrag av föreställning, work in progress, interaktiv presentation etc)
  • Längd på presentationen
  • Antal medverkande, namn
  • Tekniska önskemål (fast ljus och ljud)
  • Övrigt

Skicka din ansökan till pooja.mysk@gmail.com

*Kan endast sökas av professionella dansare, performancekonstnärer inom scenkonst i Göteborg och Västra Götandsregion

ExPro Stage-visningar

Gentle Pain

3 Maj kl 18.00

ExPro Stage presenterar Gentle Pain

_________________________________________

Koncept och medverkande i föreställningen: Kelsey Cotton, Katarzyna Paluch, Urška Medved
Vi kikar ut genom utrymmen och klyftor och letar efter lätthet. Mellan parallella tider rycker och darrar vi – försiktigt, fint, men ändå full av föraningar. I Gentle Pain används rörelse, ljud och bild – alla tre tillsammans, utan hierarkisk ordning. Dans på en knivspets, finner lätthet tillsammans i obehag; en performativ skapelse i tid och rum.
GRATIS INTRÄDE
LÄNGDE 30 minuter exkl samtal med artisterna
ENTRÈ: Valand, Vasagatan 50, 411 37 Göteborg, Black box 2044 on the 0 floor.
Dörrarna öppnas kl. 17.40
MEDVERKANDE ARTISTER Kelsey Cotton, Katarzyna Paluch, Urška Medved
_________________________________________

ExPro Stage

Dans Scenkonst Performance Samtal Residens
An experimental stage for performing arts and performance.

Med stöd från Göteborgs Stad och ABF
I samarbete med World Dance Company, Danscentrum Väst och ABF
              

Anana

15 april kl 18.00

ExPro Stage presenterar Anana Work in progress

_________________________________________

ExPro Stage presenterar ANANA, inklusive samtal med medverkande artister Haifa Safa och Vida Vojić
Anana är en interaktiv föreställning som kombinerar dans, teater, poesi och ackompanjeras av levande musik. Två kvinnor möts i ett work in progress. I ett grävande av det historiska arkivet av kvinnokroppar och levande minnen för att hitta tolkningsmodeller för samtida normer. Som utgår från att nuvarande kroppar är minnen av de kroppar som fanns långt före oss.
Det är en interaktiv föreställning mellan två konstnärer som möts genom dans, poesi och levande musik på scen.
GRATIS INTRÄDE
LÄNGDE cirka 50 minuter
ENTRÈ: Höger sida av OCEANEN (inte via restaurangen).Dörrarna öppnas kl. 17.40
MEDVERKANDE ARTISTER
Haifa Safa: Författare, skådespelerska och regissör
Vida Vojić: Trummis/musiker och skådespelerska.
FOTO Sepa Sama
_________________________________________

ExPro Stage

Dans Scenkonst Performance Samtal Residens
An experimental stage for performing arts and performance.

Med stöd från Göteborgs Stad och ABF
I samarbete med World Dance Company, Danscentrum Väst och ABF
              

Jumping Jully

14 januari kl 18.00

ExPro Stage presenterar Jumping Jelly Work in progress

 

_________________________________________

JUMPING JELLY

               BY M.HÖGLUND & S.TAYLOR
We, Miro and Shannon amongst many facets of ourselves and the world, welcome you to experience a work in progress. The first chapter of our performance “Jumping Jelly”. We will take you on an interactive journey through the obstacle course of identity and choice. A reminder that we are constantly changing and evolving creatures and that the way that we are, is not written in stone.


Winter residency through Danscentrum Väst at Oceanen.
_________________________________________

ExPro Stage

Dans Scenkonst Performance Samtal Residens
An experimental stage for performing arts and performance.

Ingår under KULTURNATTA. Med stöd från Göteborgs Stad och ABF
I samarbete med World Dance Company, Danscentrum Väst och ABF
                  

Det är jag som är Mickan

28 oktober kl 19.00 KULTURNATTA

ExPro Stage presenterar LoMa dansteater Work in progress

DET ÄR JAG SOM ÄR MICKAN

 

_________________________________________
LoMa dansteater framför ett utdrag och work in progress ur dansföreställningen DET ÄR JAG SOM ÄR MICKAN.
Baserad på boken med samma titel av Malin Nilsson och Vanessa Lopez.
”När Mickans familj flyttar ser hon sin chans. Nu ska hon äntligen få leva som tjej. För trots att Mickan har en pojkes kropp och är döpt till Mikael betyder det inte att hon vill leva som kille. DET ÄR JAG SOM ÄR MICKAN! Handlar om mod, vänskap och om att våga vara sig själv.”
_________________________________________

ExPro Stage

Dans Scenkonst Performance Samtal Residens
An experimental stage for performing arts and performance.

Ingår under KULTURNATTA. Med stöd från Göteborgs Stad och ABF
I samarbete med World Dance Company, Danscentrum Väst och ABF
                  

SLUTPUNKT

8-9 April kl 18.00

ExPro Stage presenterar SLUTPUNKT av Hedda Parkkonen

_________________________________________

Hedda Parkkonen är frilansande danskonstnär med sin bas i Göteborg sedan 2019, tidigare verksam i Hamburg, Tyskland. I verket SLUTPUNKT undersöker Hedda huruvida en satt slutpunkt är ett uppnått mål i sig eller om den används för att försöka markera och synliggöra en längre betydelse med hjälp av en iögonfallande ände. Att sätta punkt för något – besitter slutpunkten en viss makt angående avslut eller är detta bara förklädnaden av återupprepande ändlösa förlopp?

Ljud: Nick Vincent

Video: Lovisa Mattisson

Medverkande

Dans & Koreografi: Hedda Parkkonen

_________________________________________

ExPro Stage
An experimental stage for performing arts and performance.
A guest performance scene in a small and intimate format for Gothenburg dancers and performance artists. It also includes a collaboration with Danscentrum Väst’s residency activities.

Med stöd från Göteborgs Stad och ABF
I samarbete med World Dance Company, Danscentrum Väst och ABF
              

OPUS X

8-9 April kl 18.00

ExPro Stage presenterar OPUS X

_________________________________________
Duett med Benedikte Esperi & Cha Blasco där de tillsammans utforskar regler för hur impulser leder dem genom obruten improvisation. I avskalad scenisk utformning blir rummens arkitektur en viktig komponent och förutsättning för lyhördhet och nyfikenhet. Scenisk form är improvisation – komposition i nuet – en lek i momentum där koreografi, språk, ljud, musik och rörelse möts.
Projektet utforskar möjligheten att eliminera klichéer, könsstereotypa framställningar och kommersialisering av kroppar. Det avvikande och säregna får ta plats och görs till norm utan att exotifieras eller ses som det andra.
Fri entré

Medverkande

Dans: Benedikte Esperi & Cha Blasco

_________________________________________

ExPro Stage
An experimental stage for performing arts and performance.
A guest performance scene in a small and intimate format for Gothenburg dancers and performance artists. It also includes a collaboration with Danscentrum Väst’s residency activities.

Med stöd från Göteborgs Stad och ABF
I samarbete med World Dance Company, Danscentrum Väst och ABF
          

SOUNDSCAPE

8 April kl 18.00

ExPro Stage presenterar SOUNDSCAPE av Gun Lund

_________________________________________
Soundscape är ett projekt som precis startat våren 2022.
Utgångspunkten är ett datorprogram av Åke Parmerud med förprogrammerade ljud.
Dansarna bär sändare fästa på kroppen, som kan skicka trådlösa signaler till datorn
och påverka ljudbilden i realtid med sina rörelser.
Tanken är att musiken kan skapas fortlöpande i direkt samverkan med koreograf och dansare
till en färdig form.
Vi presenterar ett prov på vad vi hunnit hittills och berättar om projektet
Fri entré

Medverkande

Dansare är Jonny Berg, Rebecca Evanne och Hannah Karlsson

Vid datorn Gun Lund

_________________________________________

ExPro Stage
An experimental stage for performing arts and performance.
A guest performance scene in a small and intimate format for Gothenburg dancers and performance artists. It also includes a collaboration with Danscentrum Väst’s residency activities.

Med stöd från Göteborgs Stad och ABF
I samarbete med World Dance Company, Danscentrum Väst och ABF
          

DIKTA

 

8 April kl 18.00 – 2022

ExPro Stage presenterar DIKTA av Felix Skalberg

_________________________________________

 

Jag tror starkt på litteraturens plats i samhället och att man via litteraturen kan enklare förstå
och ta sig in i samhället. Därför vill jag hylla den och i detta verk framförallt dikten som konstform.

I detta verk diskuterar jag diktens språk, uppbyggnad, tradition och verkshöjd. Jag låter också
här dikten och dansen förenas i ett spännande möte. Kan dans vara en dikt?
Detta får vi se samtidigt som vi också får ta del utav några av våra mest kända och mindre
kända dikter.

Dikta är en humoristisk och interaktiv dansföreställning som diskuterar dikten som
uttrycksform, dens språk, tradition och om dans kan vara en dikt? .
Med hjälp av en berättarröst tas publiken med in i dansarens huvud och får ta del av hens
tankar kring vad som händer på scenen, vad publiken får se men också kring vad en dikt är
och vem en poet är? Berättarrösten talar också stundvis direkt till publiken och bjuder in till
interaktion med dansaren på scenen.

 

Fri entré

Medverkande

elix Skalberg och Martin Nick Alexanderssons

_________________________________________

ExPro Stage
An experimental stage for performing arts and performance.
A guest performance scene in a small and intimate format for Gothenburg dancers and performance artists. It also includes a collaboration with Danscentrum Väst’s residency activities.

Med stöd från Göteborgs Stad och ABF
I samarbete med World Dance Company, Danscentrum Väst och ABF
          

KOMPANI CATAPULT - Dansen i Språket

18 September kl 18.00 2021

ExPro Stage presenterar Kompani Catapult residensarbete

Fri entré
    INSTÄLLD

Kompani Catapult residens på World Dance Company sommaren 2021, beskriver sitt arbete:

“Vi påbörjade där ett längre processarbete i ett projekt som heter Dansen i Språket. Ett språk har en rytm, en frasering, ett tempo – och vi ville utforska hur detta ges uttryck i kroppen. Under vårt residens jobbade vi bland annat med kroppsspråk, ryktesspridning, källkritik och beskrivande ord.

Vi arbetade både med att leda varsin dag och att skapa tillsammans. Under dagarna  laborerade vi med ovan nämnda teman, och hur de tog sig uttryck i kroppen. Vi har reflekterat och diskuterat kring det vi upplevt och upptäckt. De liknelser och skillnader vi hittat i olika ord och fraser har ofta varit som en aha-upplevelse som lett oss in på nya spår.

Dansen i Språket är ett ämne som kan utforskas i oändligheten. Dessa två veckor har gett oss en gedigen start och insikt i vad vi vill fördjupa oss i senare i processen. Vi ser hur detta kan utmynna i de tre tänkta delarna, en scenisk produktion, ett kulturpedagogiskt projekt samt en uppsökande skolproduktion.”

Medverkande

Ellen Rengman, Madelene Hoff, Agnes Nordin och Moa Lund

_________________________________________

ExPro Stage
An experimental stage for performing arts and performance.
A guest performance scene in a small and intimate format for Gothenburg dancers and performance artists. It also includes a collaboration with Danscentrum Väst’s residency activities.

Med stöd från Göteborgs Stad och ABF
I samarbete med World Dance Company, Danscentrum Väst och ABF
          

Kulturnatta - KINITIC

 

29 Oktober kl 18.00 och 19.00 – 2021

ExPro Stage presenterar Kenetic och Shakti

Fri entré
_________________________________________

KINETIK

Kinetik är resultatet av en rörelse. Därför är kinetiken beroende av rörelse från dess effekt. Utan den finns den inte. Här utforskas resultatet av rörelse och analyserar konsekvenserna. Kinetiken påverkas dock inte bara av den rörelsen som människan utför. Den påverkas också av människor som interagerar med individen såväl som med omgivningen.

”Kinetic” är ett pågående verk som utvecklats under residens, organiserad av Danscentrum Väst sommaren 2021.

Dans och koreografi Feri Sir Danarto

Music Untitled (SAW2) av Aphex Twin

SHAKTI
MYSK Indisk Dans & Magisk Teater
En performativ dansföreställning som utforskar förhållandet mellan det klassiska och det avskalade, med avsikt att beskriva vardagens slentrian i möte med meditativa skeenden ur livet.
Shakti relaterar till livskraften, den skapande kraften inom oss. Denna energi är synonymt med skapandet och beskriver den ursprungliga försoningen. Vår högsta längtan men också vår rädsla. Inom tidsspannet mellan tradition och innovation skapas en ny form av dansuttryck, i mötet med vår tids vardag av ängslan och humor, med delvis nyskriven musik i ett integrerat performativt verk.
Koreograf – Anette Pooja
Dansare – Anette Pooja, Susanne Hansson, Ulrika Wilhelmsson, Sarah Tångring
Musik – Susanne Hansson med fler
Kostym Gerd Karlsson med ensemble
_________________________________________

ExPro Stage
An experimental stage for performing arts and performance.
A guest performance scene in a small and intimate format for Gothenburg dancers and performance artists. It also includes a collaboration with Danscentrum Väst’s residency activities.

Med stöd från Göteborgs Stad och ABF
I samarbete med World Dance Company, Danscentrum Väst och ABF
            

MOVEMENT 6.35 & BARLAST

June 12 at 5 pm och 3-4 september 2021
September 9 at 16.30 & September 11 at 17.00 2021 – only BARLAST

ExPro Stage presents two pieces online including talks with the artists

MOVEMENT 6.35 with Feri Sri Danartoi
BARLAST by Takuya Fujisawa
Register to the talk and get the zoom link:
info@worlddancecompany.se
Free

Photo: Takuya Fujisawa
_________________________________________
MOVEMENT 6.35
When the body is moving from one place to the other, a sensitiveness of feelings appear. The body needs adjusting to the reaction of moving from the tropic place to the place with four seasons. The meeting between people from different parts of the world, trilingual communication. Habits, ways and perspectives generate questions; why like this and why like that? Why, why and why. The result is a fusion. Javanese dance movement and modern ballet.
Feri Sri Danarto
Is a professional dancer originating from Indonesia. Feri is trained in traditional Indonesian dance and ballet and has worked as a dancer, dance teacher and choreographer in Bali, Indonesia and Malaysia. He is currently based in Gothenburg.
Credit
Choreographer: Sri Danarto Feri
Dancer: Feri Sri Danarto
Music: Gamelan Pacifica, Philip Glass: “Opening” from Glassworks
_________________________________________
BARLAST
The etymology is old German / Scandinavian. It means “bare”, which in turn means “worthless (cargo)”. The word barlast is ironic. The cargo itself has no value, but the act of loading or throwing it away brings it value – to create balance. We naturally rid ourselves of things, words and memories – keeping our personality balanced by forgetting. What is important for us to be able to create balance in our life? How do we as transplants connect to a new community or environment? What are the things we connect ourselves to when we feel lost?
The relationship with others and things affect the body and the body affects audiences.
Human relationships are visualized through playing games, as many have experienced as a child.
Takuya Fujisawa
Additionally, Takuya has been doing “movement and creativity” research between the Netherlands, Sweden and Austria. This activity connects dancers from different countries, where different ideas are shared, polished and brought back to each country and company.
Credit
Title: Barlast
Choreography and structure: Takuya Fujisawa
Film direction and edit: Donovan von Martens
Dancer: Malin Kvist / Beda Åsbrink
Script: Beda Åsbrink / Takuya Fujisawa
Music:
‘Lights flickering’ —as documentation of ‘Pause’ by Nishiko and Mei-yi Lee, 2014
Machine Factory – Hanging
Music by Rutger Zuydervelt, originally recorded for the circus / dance performance ENGEL by
Marta Alstadsæter & Kim-Jomi Fischer
“Invitation To The Voyage”
Written by Julia Kent
© Published by Kobalt Music Publishing Ltd
Machine Factory – Zucht 2
Music by Rutger Zuydervelt, taken from the album Slaapzucht
Gavin Bryars – Jesus’ Blood Never Failed Me Yet
From album Bryars: Jesus’ Blood Never Failed Me Yet
With the support of the City of Gothenburg and Danscentrum Väst
_________________________________________

ExPro Stage
An experimental stage for performing arts and performance.
A guest performance scene in a small and intimate format for Gothenburg dancers and performance artists. It also includes a collaboration with Danscentrum Väst’s residency activities.

Med stöd från Göteborgs Stad och ABF
I samarbete med World Dance Company, Danscentrum Väst och ABF
          

Martin, Felix och Oceanen, - En eventuell ärekränkning av Den gamla goda tiden av CO Evers

26 september kl 18
PLATS Kulturhuset Oceanen scen
Fri entré
Begränsat antal platser, först till kvarn

Felix Skalberg och Martin Nick Alexanderssons presenterar sitt residensarbete på Kulturhuset Oceanens scen.

Hur framför man en text utan att framföra den? Hur fyller man 30 minuter med så mycket idéer man bara kan och samtidigt inte använder dom alls? Hur säger man någonting utan att säga någonting?

Dom tankarna har Felix Skalberg och Martin Nick Alexandersson plockat upp och arbeta med. Dom har valt att kalla den här halvtimmen för ”Martin, Felix och Oceanen, – en eventuell ärekränkning av Den gamla goda tiden av CO Evers. Där får vi möta en kejsare och en kammarherre, konstnärer i affekt, omtagningar, och en och annan enhet. Ett verk fyllt av överraskningar och frågetecken men samtidigt så är det ju ingenting av det här. Kom och upplev!

Med stöd från Göteborgs Stad och ABF
I samarbete med World Dance Company, Kulturhuset Oceanen, Danscentrum Väst och ABF
          

MOVEMENT 6.35 by Feri Sri Danarto

KULTURNATTA  23 oktober kl 19 ocg 20
Fri entré
Begränsat antal platser, först till kvarn
Träffpunkt Restaurang Oceanen, vänta utanför så hämtas ni av värdar kl 19.00 och 20.00
Foto @stendalenphoto
När kroppen rör sig från en plats till en annan, uppstår en senation av känslor. Kroppen behöver anpassa sig till reaktion, att flytta från en tropisk plats till en plats med fyra årstider. Mötet mellan människor från olika delar av världen, trespråkig kommunikation. Vanor, sätt och perspektiv genererar frågor; varför så här och varför så? Varför, varför och varför. Resultatet är en fusion. Javanesisk dansrörelse och modern balett.
Feri Sri Danarto (1987) är en professionell dansare med ursprung i Indonesien. Feri är utbildad i traditionell indonesisk dans och balett och har arbetat som dansare, danslärare och koreograf på Bali, Indonesien och Malaysia. Han är för närvarande baserad i Göteborg.

Arrangemanget

Med stöd från Göteborgs Stad
I samarbete med World Dance Company, Kulturhuset Oceanen, Danscentrum Väst
English
Octobre 23  between 18-22
Entry Free

When the body is moving from one place to the other, a sensitiveness of feelings appear. The body needs adjusting to the reaction of moving from the tropic place to the place with four seasons. The meeting between people from different parts of the world, trilingual communication. Habits, ways and perspectives generate questions; why like this and why like that? Why, why and why. The result is a fusion. Javanese dance movement and modern ballet.

Feri Sri Danarto (1987) is a professional dancer originating from Indonesia. Feri is trained in traditional Indonesian dance and ballet and have worked as dancer, dance teacher and choreographer in Bali, Indonesia and Malaysia. He is currently based in Gothenburg.
Suport from Göteborgs Stad och ABF
In cooperation with World Dance Company, Kulturhuset Oceanen, Danscentrum Väst och ABF
           
FRINGE FESTIVAL 2020
4 SEPT KL 20.00
5 SEPT KL 17.00
6 SEPT KL 20.00
World Dance Company preSENTERAR ExPro Stage, Tre performance varje kväll på Teater Trixter under Gotheburg Fringe Festival 2020
Fri 4 Sept 20:00: Movement 6.35, Parallel, Shakti
Sat 5 Sept 17:00: Movement 6.35, Parallel, Shakti
Sun 6 Sept 20:00: Movement 6.35, Parallel, Shakti, Home
—-
        Foto @stendalenphoto
När kroppen rör sig från en plats till en annan, uppstår en senation av känslor. Kroppen behöver anpassa sig till reaktion, att flytta från en tropisk plats till en plats med fyra årstider. Mötet mellan människor från olika delar av världen, trespråkig kommunikation. Vanor, sätt och perspektiv genererar frågor; varför så här och varför så? Varför, varför och varför. Resultatet är en fusion. Javanesisk dansrörelse och modern balett.
Feri Sri Danarto (1987) är en professionell dansare med ursprung i Indonesien. Feri är utbildad i traditionell indonesisk dans och balett och har arbetat som dansare, danslärare och koreograf på Bali, Indonesien och Malaysia. Han är för närvarande baserad i Göteborg.
I samarbete med World Dance Company, Danscentrum Väst, Gothenburg Fringe Festival 2020 och ABF
—-
                     

Parallel

Lördag 2 november kl 18.00, med efterföljande samtal 2020
Gothenburg Fringe Festival 4-5 sepember 2020
Gothenburg Fringe Festival  9 sepember kl 16.30 & 11 september kl 17.00 2021
och ett kortare smakprov på KULTURNATTA fredag 25 oktober kl 18, 19, 20 och 21.
Fri entré
Work-in-progress visning av kommande dansföreställning “Parallel”
Koreografi: Alessandro Bascioni
Dansare: Martina von Schwerin, Liv Raissi och Hilda Dahlén.
ExPro gästas av den italienske koreografen Alessandro Bascioni.
“Parallel”Alessandro Bascioni’s new work, unfolds with a searching driving force weaving patterns that shift and spiral like the flow of life. The piece, for three dancers, delves into the lives of people living in parallel realities, close to each other yet, they stand alone. They search through physical, sensorial and mental limitations as if in a suspended state at the top of a cliff ready to  leap or fall off.  The dancers movements show  hidden emotion that emit a state of vulnerability and solitude in a palpable state of physical sensorial and mental  limitation.
The work of Alessandro; its humanism, its use of breath, musicality, lyricism and its dramatic qualities demonstrate a physical expression of the evolving human spirit.
Arrangemanget är en del av Planetafestivalen
Med stöd från Göteborgs Stad
I samarbete med World Dance Company och Kulturhuset Oceanen
         

Shakti

KULTURNATTA
Lördag 23 oktober kl 19.00 och kl 20.00 -2020
29 oktober  kl 19.00 och 20.00 – 2021
Fri entré
foto:@stendalenphoto
SHAKTI av MYSK Indisk Dans & Magisk Teater
En performativ dansföreställning som utforskar förhållandet mellan det klassiska och det avskalade, med avsikt att beskriva vardagens slentrian i möte med meditativa skeenden ur livet.
Shakti relaterar till livskraften, den skapande kraften inom oss. Denna energi är synonymt med skapandet och beskriver den ursprungliga försoningen. Vår högsta längtan men också vår rädsla. Inom tidsspannet mellan tradition och innovation skapas en ny form av dansuttryck, i mötet med vår tids vardag av ängslan och humor, med nyskriven musik i ett integrerat performativt verk.
Koreograf – Anette Pooja
Dansare – Anette Pooja, Ida Knapp Drougge, Susanne Hansson
Musik – Susanne Hansson med fler
Kostym Gerd Karlsson med ensemble
Med stöd från Göteborgs Stad och ABF
I samarbete med World Dance Company, Kulturhuset Oceanen och ABF
            

Continuosly

Lördag 5 oktober kl 18.00-18.30
och
Fredag 25 oktober kl 18.00 – KULTURNATTA
Fri entré

Vi lever i ett samhälle där normer bildas och kraven ständigt cirkulerar. Vi bygger våra väggar för att uppnå den vi vill vara men vad skulle hända om dessa väggar raserades? Och om cirkelns konstanta rotation stannade upp, vad skulle hända med mittpunkten?

Idé, koreografi och dansare:
Cornelia Stewenhag och Angelica Holmberg

Med stöd från Göteborgs Stad och ABF
I samarbete med Danscentrum Väst och Kulturhuset Oceanen
          

Emerger

Lördag 18 maj kl 18.00-18.40
Fri entré
Koreografi: Sebastian Ruiz Bartilson & Jonny Berg
Dansare: Sebastian Ruiz Bartilson & Jonny Berg
Musik: Luis Muños

Emerger betyder på spanska att växa fram eller “to emerge” på engelska.

I sökandet efter sätt att relatera till varandra är repet ett verktyg att hålla i en konkret uppgift. En uppgift om att växa fram och att genom ömsesidigt samarbete finna sig själva i en cirkulär samexistens. Verket är inspirerat av den astrofysiska gravitationsdynamiken mellan två kroppar, de mytologiska aspekterna av Saturnus och den heliga dimensionen av en meditativ handling.
Sebastian och Jonny är performanceartister, utbildade i modern dans som tillsammans bildar duon Dance Remainings. De undersöker kraften i ritualiserade handlingar på scenen och kroppsliga gränser, intresserade av att skapa dialoger mellan antika rituella element och samtida scenkonst. Influerade av latinamerikanska traditioner och performativ konst i Sydamerika.
Med stöd från Göteborgs Stad och ABF
I samarbete med Danscentrum Väst och Kulturhuset Oceanen
          

Adress

Stigbergstorget 8

41463 Göteborg

Spårvagn 3, 9, 11

Hållplats Stigbergstorget

World Dance Company

Kontakt

För allmänna frågor om verksamheten
eller frågor om våra kurser,
använd kontaktformuläret.

Våra Partners