Odissi Dans Workshop

05
nov
2017
Odissi Dans Workshop

17:00

World Dance CompanySujata ws 2 okt litensmaler

MYSK Indisk Dans & Magisk Teater har glädjen att presentera Odissi workshops med Sujata Mohapatra från Indien.

Missa inte den unika chansen att studera direkt under exponenten av Odissi, Sujata Mohapatra. Erkänd över hela världen i sin generation, förmedlar hon enorm styrka och teknisk skicklighet. I sin undervisning inspirerar hon elever att uppnå nya och högre mål i sin dansutveckling. Sujatas skarpa positioner är ett nöje för finsmakare av en hög dansnivå. Varje detalj, som traditionellt förmedlas av hennes legendariska guru Kelucharan Mohapatra, blir synlig i fulländad perfektion.

Workshopen är öppen för nybörjare, mellannivå och avancerade studenter. Workshopen för nybörjare består av introduktion av chouka och tribanghi positioner, stegkombinationer. Förutom grundträning i Odissi lär sig nuýbörjarna en kort danssekvens.

Studenter med tidigare erfarenhet kommer att lära sig koreografi och få individuella korrigeringar inklusive förfining av sin teknik i koreografi.
Workshop i Odissi är avsedda för nybörjare respektive avancerade studenter. Alla klasser börjar med en hälsning till moder jord, fortsätter med traditionell teknik och koreografi.

Vi uppskattar att deltagarna deltar i alla klasser på respektive nivå för att kunna lära sig den lärde koreografin sammanhängande.

Nybörjare
Dag & Tid:
4/11 och 5/11 klockan 10.00-11.30
Pris: Totalt 3 timmar - 950 Skr

Mellannivå / Avancerad
Dag & Tid:
1/11 klockan 17.00-20.00
3/11 klockan 17.00-21.00
4/11 klockan 11.45-16.45
5/11 klockan 11.45-15.45
Pris: Totalt 16 timmar – 3500 Skr

Registrering, kontakt:anette@worlddancecompany.se

För studenter som kommer från utlandet hjälper vi gärna till att hitta lämpligt boende.

Den 2 November kl 19 dansar Sujata Mohaptra klassisk Odissi i föreställningen Odissi Poetic Performance.
Plats: Stenhammarsalen, konserthuset i Göteborg.
Biljett: www.gso.se
Eller:http://gso.ebiljett.nu/home/tickets/2366/false

Två delar ingår i Odissi Poetic Performance. Klassisk Odissi med Sujata Mohapatra och MYSK som skapar scenkonst i gränsen mellan indisk dans och dansteater. Dansare, regissör och koreograf Anette Pooja har sin bas i klassisk Odissi. Hon förnyar och expanderar i den berättande dansteatertraditionen genom att skapa en ny bred mix av scenekonst, placera det indiska arvet i en ny prestationskontext.

Läs mer:http://worlddancecompany.se/mer/evenemang-och-arrangemang/odissi-poetic-performance

MYSK i samarbete med World Dance Company, Farhang förening/Movement in exile, Odissi Dansproduktion and Flamencofredag/LP Flamenco in Stockholm.
Med stöd av Konstnärsnämnden, Längmanska Stiftelsen.
Föreställningen den 2 nov ingår i Planetafestivalen.
---

ENGLISH

MYSK Indian Dance & Magic Theater proudly presents Odissi workshops with Sujata Mohapatra from India.

Don't miss the unique chance to study directly under the leading exponent of Odissi dance, Sujata Mohapatra. Recognized all over the world, she conveys tremendous strength and technical skill. Surely she will inspire participants to achieve new and higher goals in their dance development. Sujata’s sharp positions are a pleasure for connoisseurs of high level dance. Every detail, traditionally conveyed by her legendary guru Kelucharan Mohapatra, becomes visible in accomplished perfection in her teaching of Odissi dance.

The workshops are open to beginners, middle level and advanced students. The workshop for beginners consists of introduction of chouka and tribanghi positions, step combinations. Addition to this beginner will learn the fundamentals of Odissi and a short dance sequence.

Students with previous experience will learn choreography and receive individualized corrections including refinement of their technique in the choreography.
The workshops in Odissi are aimed for beginners and advanced students, respectively. All classes begin with a greeting to Divine and Mother Earth, continuing with traditional technique training in classical dance and choreography.
We appreciate that participants do attend all the classes in their respective level, in order to learn the the taught choreography coherently.

Beginners
Day & Time:
4/11 and 5/11 at 10.00-11.30
Price: In total 3 hours – 950 Skr

Middle level/Advanced
Day & Time:
1/11 at 17.00-20.00
3/11 at 17.00-21.00
4/11 at 11.45-16.45
5/11 at 11.45-15.45
Price: In total 16 hours - 3500 Skr

Registration, contact:anette@worlddancecompany.se

Location
World Dance Company, Kulturhuset Oceanen, Stigbergstorget 8,
414 63 Gothenburg, Sweden.

For students coming from abroad, we are happy to help finding suitable accommodation.

Sujata Mohaptra performs classical Odissi in Odissi Poetic Performance on November 2 at 19.00.
Venue: Stenhammarsalen, the Concert Hall in Gothenburg.
Ticket: gso.se
http://gso.ebiljett.nu/home/tickets/2366/false

Odissi Peotic Performance
Two parts are included in Odissi Poetic Performance. Classical Odissi with Sujata Mohapatra and MYSK creates performing arts in the borderland between Indian dance and dance theatre. Dancer, director and choreographer Anette Pooja has her base in classical Odissi. She renews and expands in the storytelling dance theatre tradition by creating new wide mix of performing arts, placing the indian heritage in a new performance context.

Read more:http://worlddancecompany.se/mer/evenemang-och-arrangemang/odissi-poetic-performance

With the support of the Swedish Arts Grants Committee, Längmanska Stiftelsen and Sensus.
The performance is part of the Planetafestivalen and in collaboration with Farhang in Stockholm.

World Dance Company

Kulturhuset Oceanen, Stigbergstorget 8, 414 63 Göteborg, SverigeFå vägbeskrivning