Persisk Dans

Persisk dans från Iran har en enorm lång bakgrund. Enligt Persiens historiska imperium har dansen också en stor mångfald av stilar. När vi talar om persisk dans hänvisar vi vanligtvis till Miniatyrer. Dansen framväxt rådde i Persien långt innan islams ankomst. Betraktar man de forntida porträtten med sina specifika dräkter av persiska figurer, synliggörs det tydligt att det är miniatyrdans som representerar olika rörelser som huvudsakligen är relevanta för teologiska eller romantiska syften.

De vanligaste persiska folkdanserna från Teheran är antingen “Roo howzi” eller “Baba Karam”. Var och en har en individuell historia. Dansen från södra delen av Iran kallas ”Bandari”, den norra delen kallas ”Ghasem Abadi” eller Torkaman ”, östra delen kallas” Bojnordi ”eller” Ghoochani ”eller” Torbat Jam ”. Eftersom ett anmärkningsvärt antal persiska människor är Azeri eller Kurdish, är det extra formidabelt att de dansar på en professionell nivå.

Det finns också en tredje stil av persisk dans som kallas “Sama”. Det är en Sofi-dans och extremt populär särskilt bland andliga människor. Denna dans har som syfte att länka dansaren till en helt annan värld, bortom den fysiska kroppen, och utgår från Rumis spirituella poesi.

Persisk Dans nybörjare

Onsdagar 20.15-21.45
Start 26/2
Lärare Romina Naw 

10 ggr – 1800 kr

Dagens Iran har utvecklat en ny stil av persisk dans, förutom de många traditionella stilarna som funnits sedan många år. Med anledninga av att trenden i persisk balett sammanföll för den moderna dansen, infann sig en ny stil inom persiska dans som kallas “Contemporary Persian”.

Under terminens gång förbereda vi överkroppen för mjuka rörelser som innehåller rörelser kopplade till miniatyrer, vi kommer också ha möjlighet att orientera oss i Persiens alla dansstilar. I klassen dedikeras Teherans dans för att behärska grunden i Persisk dans, eftersom rörelsernas rötter är kopplade till varandra. Vi går vidare till en fascinerande koreografi av traditionell musik. 

Persisk Dans Försommarkurs

Maj och juni  

 Lärare Romina Naw 

 5 ggr  

Vi går igenom några folkdanser, såsom, Ghasem Abadi, Bandari, kurdisk dans, Bojnordi. Alla historierna bakom varje dansstil inräknas. Förberedande  armrörelser tränas, vilka är återkommande i den persiska dansen.         

Sama, är en mystisk dans vars teknik ingår, genom förankring och meditation förbereda sedan koreografier av Rumis dikter. En musik stil inkluderar ”Daf” vilket är ett persiskt instrument. Genom rörelser hittar vi vårt sätt att koppla vårt tillstånd till källan av energin  för att avrunda med några minuters meditation.  

 

 

Gå till Schema & Kurser om du vill veta när kurserna går eller läs mer

om lärarna här. Har du frågor, du är alltid välkommen att kontakta oss!